فرم درخواست نمايندگيفرم تقاضای نمایندگی شرکت فصل رایانه

تاریخ تکمیل فرم :

1)متقاضي نمايندگي در

استان:  

شهر:     

2)مشخصات حقوقی متقاضی

نام ثبتی شرکت:  

تاریخ تاسیس:

تعداد سهامداران:  

زمینه اصلی فعالیت:  

شماره ثبت:  

شماره مجوز انجمن / شورا:  

رتبه انجمن / شورا:  

3) مشخصات حقیقی متقاضی (مدیر عامل شرکت)

نام:    نام خانوادگی:    

نام پدر:  

تاریخ تولد:  

کد ملّی:  

محل تولد:     

محل صدور:     

میزان تحصیلات:     -- رشته تحصيلي:    

سوابق مدیریتی و کاری:  

4)اطلاعات تماس

استان:     

شهر:    

آدرس دقیق پستی:    

کدپستی:    

تلفن (های) تماس:    

نمابر:  

تلفن همراه مدیر عامل:  

وب سایت:  

آدرس پست الکترونیک:    

5)موضوع فعالیت و سوابق کاری

به طور مختصر محصولات و خدمات خود را معرفی نمایید:

   

سابقه فروش کدام یک از محصولات مشابه با محصولات فصل رایانه را دارید؟

   

در حال حاضر چه نوع محصولاتی را تحت نمایندگی دارید؟

   

آیا هم اکنون نمایندگی محصولات با عناوین مشابه یا متداخل با محصولات فصل رایانه را در اختیار دارید؟


آیا هم اکنون مشغول به تولید یا فروش محصولات با عناوین مشابه یا متداخل با محصولات فصل رایانه می باشید؟


 

فروش ريالي محصول و خدمات سه دوره مالی گذشته خود را به تفکیک دوره اعلام نمایید.

سال  

سال  

سال  

 

 

 

6)مشخصات و توانمندی نیروانسانی

مجموع پرسنل شاغل در بخش فروش:  

مجموع پرسنل شاغل در بخش فنی:  

آیا پرسنل توانمند جهت فروش و بازاریابی نرم افزارهای اطلاعات مدیریت در آن مجموعه مشغول به فعالیت می باشد؟معرفی نمایید.

 

آیا پرسنل توانمند جهت ارائه خدمات راه اندازی، نصب و پشتیبانی نرم افزارهای اطلاعات مدیریت در آن مجموعه مشغول به فعالیت می باشد؟ معرفی نمایید.

 

7)مشخصات تفصیلی پرسنل

خواهشمند است حداقل سه نفر از پرسنل کلیدی خود را جهت هماهنگی، فعالیت های اجرایی و عملیاتی مرتبط با موضوع نمایندگی معرفی نمایید:

شماره 1

نام:  نام خانوادگی:  

پست سازمانی:  

نوع قرارداد:    

واحد فعالیت:  

حیطه کنترل (نفر):  

مدت همکاری:  

کل سابقه کاری:  

مدرک تحصیلی:    

تخصص کلیدی:  

دوره های گذرانده شده:

 

شماره 2

نام:  نام خانوادگی:  

پست سازمانی:  

نوع قرارداد:     

واحد فعالیت:  

حیطه کنترل (نفر):  

مدت همکاری:  

کل سابقه کاری:  

مدرک تحصیلی:     

تخصص کلیدی:  

دوره های گذرانده شده:

 

 

شماره 3

نام:  نام خانوادگی:  

پست سازمانی:  

نوع قرارداد:     

واحد فعالیت:  

حیطه کنترل (نفر):  

مدت همکاری:  

کل سابقه کاری:  

مدرک تحصیلی:    

تخصص کلیدی:  

دوره های گذرانده شده:

 

 

8)معرفی نماینده

جهت برقراری ارتباط با فصل رایانه، به عنوان نماینده و هماهنگ کننده (شامل تبادل اطلاعات، ارسال گزارشات، مستند سازی، فراگیری و آموزش واحد فروش و پشتیبانی، حضور در جلسات با مشتریان و غیره)، پرسنل پیشنهادی خود را با ذکر توانمندی ها معرفی نمایید .

   

9)توضیحات

ضمن تشکر از تکمیل و ارسال این فرم ، خواهشمند است موارد زیر را مد نظر قرار دهید:

1- تکمیل این فرم و درخواست نمایندگی هیچ نوع مسئولیتی را برای شرکت فصل رایانه نسبت به عقد قرارداد نمایندگی بوجود نمی آورد.

2- شرکت فصل رایانه متعهد می گردد حداکثر ظرف 20 روز کاری از دریافت این فرم نتیجه را به متقاضی اعلام نماید.

3-خواهشمند است یک نسخه از آخرین روزنامه رسمی آن شرکت به همراه صورت سود و زیان سه سال گذشته را به ضمیمه این تقاضا نامه از طريق پست الكترونيك يا نمابر ارسال نمایید.

4- خواهشمند است در صورت پذیرش اعطای نمایندگی، اصل فرم تکمیل شده را به فصل رایانه ارائه نمایید.

اینجانب ……………………………… مدیر عامل شرکت ........................................................................................ بدینوسیله با آگاهی کامل از موضوع این فرم، مسئولیت صحت و درستی تمام و کمال اطلاعات و ضمایم ارسالی را برعهده می گیرد.

محل امضا و مهر شركت