فصل رايانه - آموزش


آموزشواحد توسعه و آموزش فصل (تاف) ابتدا در قالب دپارتمان آموزشی شرکت فصل رایانه و در جهت تامین نیازها و ارائه خدمات آموزشی به پرسنل این شرکت راه اندازی گردید و هم اکنون گستره وسیعی از فعالیت های مشاوره ای، پژوهشی، آموزش و بهسازی را در حوزه های مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت پروژه و مدیریت کسب و کار به مشتریان خود ارائه می نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر بروشور های مرتبط را دانلود نمایید و یا با آدرس پست الکترونیک training@seasonco.ir در تماس باشید.

حوزه هاي کلیدی ای كه واحد توسعه و آموزش فصل به ارائه خدمات تخصصی به سازمان ها، مؤسسات بنگاههاي دولتي و خصوصي، صاحبان صنايع، مديران، متخصصين و كارشناسان فعال در هر يك از زمينه هاي كسب و كار پرداخته است، عبارتند از:

 

1-   مشاوره مدیریت

ارائه خدمات مشاوره اي بصورت كلان يا باليني به سازمان ها، مؤسسات، بنگاههاي خصوصي و دولتي و  صاحبان صنايع به منظور بهبود سيستم ها و روش هاي مديريتي با استفاده از یافته های نوين علمي و روش های عملی به گونه اي كه منجر به شناسايي چالش ها و تنگناهاي موجود و ارائه راه حل هاي مناسب در راستاي مرتفع نمودن آنها گردد، یکی از حوزه های اصلی فعالیت ما را تشکیل می دهند.  

 

2-   پژوهش و تحقیقات کاربردی

طراحي، اجرا و نظارت بر نحوه اجراي پژوهش هاي ميداني، موردي و كتابخانه اي با هدف شناسايي گلوگاهها و مشكلات موجود در عمليات اجرايي، برنامه هاي استراتژيك بنگاه ها و روان سازي آنها و همچنین شناسايي و رفع نيازها و اولويت هاي پژوهشي و تحقيقاتي سازمان ها و صنايع در حوزه مدیریت و فناوری اطلاعات از دیگر خدمات ما می باشند.

 

 

3-   آموزش و بهسازی حرفه ای

ارائه خدمات نوآورانه آموزشی به صورت عمومی، با هدف بهبود مسير شغلي و حرفه ای افراد و افزايش دانش علمي و بينش علمي آنها (در زمينه هاي مختلف دانش مديريت)، و يا بر حسب تقاضاي كارفرمايان، به منظور شناسايي و رفع نيازهاي آموزشي درون سازمانی و با مشارکت متخصصين و مدرسین برتر دانشگاهی و تجربی داخلي و خارجي از دیگر حوزه های خدمات واحد توسعه و آموزش فصل می باشند.